Ajan Hönkä

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Ah, haikea on aikani, haikea,
tavata kavereitaankin on vaikea,
ja maskien kaski on Ankaraski
ja etäisyys kuin kylmä syys
sen hyys
-kä, makki, pieni kakki
vain todistaa: näin täällä saa
kulkea, julkea, koiratta ulkea
sisälle käydä, kädet pestä,
ei tätä kestä

eikä kyllä kestäkään.


Comments are closed.