Heippulipeippuli! Kiitämme kaloista ja poistumme… ensi vuoteen!

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

(Aikapallolla.)


Comments are closed.