Poiminta runosadosta 2015: Hermafrodiittinen hedonistinen nistimiehistö

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Hermafrodiittinen hedonistinen nistimiehistö

Hermafrodiittinen
hedonistinen
nistimiehistö

(ja samalla tietysti
myös naisisto)

oli suljettu osasto
mutta masto nousi
nousi
nousi

Ihanaa


Comments are closed.