Poiminta runosadosta 2015: Ihana Athena

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Ihana Athena

Ihana Athena,
jumalainen huuma,
kuuma… Kreikka-
lainen naimakaup-
pa ei sopinut poh-
jolan pojalle. Hiki
tuli. Hyi.


Comments are closed.