Kiimainen kyklooppi

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

”Kiimainen kyklooppi”

Mistä löytäisin
kykloopin yhtä kiimai-
sen, kuin mä…

Sellaisen, joka on kyk-
looppi ylhäältä ja
alhaalta.


Comments are closed.