Koko iltako täällä menee

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Koko iltako täällä menee
Laboratorion labyrintissä
täytyy valita
punainen vaiko ei
Laatikko jossa on jotain,
kissa, tai ruokaa
Valitsemme tahallamme
prosentuaalisesti väärin
kolme neljästä
koko illan


Comments are closed.