Myyt mökkis

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Myyt mökkis
myyt maas
ja mä on taivaas

Päässä muttien komppania
Tyhjyys sykkien
Pulloni täyttyy
ylilyöntien kakofonia


Comments are closed.