Pelargonerna svajar i vindens bris

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Pelargonerna svajar i vindens bris
på borrplattformens brygga.
Handduken fladdrar i takt med låren,
allt söker sig nedåt med åren.
Med armhplan täckt av snår,
ligger jag på min sol-bår.
Tiden lider och vi med den,
jag lever hellre nu – och betalar sen.
Blir fakturan minder om man
tvingas gå runt med ett tomt inre?


Comments are closed.