Poiminta runosadosta 2012: Tyhjä

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Tyhjä | Miksi olet
tyhjä | Ystäväni läpi
nähtävä | Olet tyhjä
| Tyhjä! Miksi olet
tyhjä | Ennen
rusketuksesi minua
ruokki | Täynnä nyt
on kiire olen täynnä |
Aah olen taas tyhjä


Comments are closed.