Poiminta runosadosta 2017: Omin sanoin

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Omin sanoin

Herlöppö
grugheloo
muiffurli
mesertto


Comments are closed.