Stendahl: Rullcontainrar

Pangalaktinen runonlausuntatoimisto, toimitsija Lundgren

Del 2 i Rullcontainerdilogin

hjul vid hjul trädde vi in
min trolovade, Rulldorfina, och jag
in i den strålande öppningen
i verklighetens firmament

vår rullning stoppades nu
av självaste tidens hjul
trumpeter ljöd, verkligheten ljungade
de löften vi gett varandra
skulle nu infrias

ståltrådarna i våra sidor revs nu upp
våra grunder kopplades loss från hjulen
vi kände ej längre våra hjul
vi visste knappt att vi visste

självaste varandet spann nu våra sidor
våra hjul rullade av egen kraft
våra grunder gjorde något märkligt
mens vi fortfarande inget förstod

men sedan: sjudundrande klarhet
våra löftens sanna uppenbarelse
våra drömmar var nu vi
det som önskats var nu uppfyllt

Åtta hjul hade vi
och sidor av tätaste ståltråd
vår grund var nu gemensam
alltid skulle vi rulla likadant
ty nu var vi ett

–Stendahl


Comments are closed.